menu

ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć

2020-05-19 12:12:36 (ost. akt: 2021-02-10 13:38:34)

ZARZĄDZENIE DYREKTORA MP 3
TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA DLA RODZICÓW
TUTAJ